Houtrot Repair Care

Oorzaak en verschijningsvormen

Schade aan hout veroorzaakt door houtrot is een veelvoorkomend probleem. De aantasting begint in de kern van het hout. Als het rot zichtbaar wordt, is het vaak al te laat. De aangetaste plek kan zichtbaar worden wanneer de verf gaat barsten of blaasvormen. Een afnemende houthardheid is een belangrijk signaal. Meestal begint de aantasting in de onderdorpel en/of de stijlen die daarop aansluiten. Dat ontdekt u door met een stompe priem in het hout te prikken.

De schimmels die de daadwerkelijke oorzaak van houtrot zijn, bevinden zich overal in de atmosfeer. Ze moeten echter een vochtige warme plaats vinden om hun nare werk te doen. Als hout nat wordt, maar snel weer droogt, krijgen de schimmels geen kans om te groeien en zich voeden met het hout.

In oudere huizen manifesteert zich houtrot het sterkst. Het probleem komt dan vooral voor bij begane grond en verdiepingsvloeren. De onderliggende oorzaak is vaak optrekkend vocht of een slechte ventilatie in de kruipruimte. Ook bij badkamers en keukens wordt door lekkages langs de kitranden regelmatig een houten vloer aangetroffen die rot is.

In woningen die gebouwd zijn tijdens de in de jaren ’70 en ’80 zijn veel materialen toegepast die kwalitatief ook erg gevoelig zijn voor houtrot. U vindt het probleem dan meestal terug in kozijnen en gevelpanelen. Ook boeiboorden, goten en overstekken zijn erg gevoelig voor het ontstaan van houtrot..

Omstandigheden

Er zijn 3 noodzakelijke omstandigheden waardoor houtrot kan ontstaan:

  • Het vochtgehalte van het hout moet boven de 20% zijn.
  • Het hout moet worden blootgesteld aan zuurstof.
  • De temperatuur moet boven de 4 graden Celsius zijn.

De snelheid van het ontstaan van houtrot hangt af van deze drie omstandigheden, waarbij de kwaliteit van de voedingsbodem een grote rol speelt. Ook de onderhoud van het object is van belang in het ontstaan van houtrot.

Voorkomen is beter…

Uiteraard is het beste om problemen te voorkomen. Een goed onderhouden laag schilderwerk en een goede omstandigheden met betrekking tot de afwatering en ventilatie voorkomen de meeste problemen. Als het gaat om uw keuken en badkamer dan is het uiteraard erg belangrijk om te zorgen dat de kit- en voegranden goed worden onderhouden.

…dan genezen.

Wij maken gebruik van reparatiemethoden en -materialen zoals een tweecomponenten epoxy-middel en dry flex van Repair Care. Eenmaal uitgehard laat de reparatie zich makkelijk schuren, schaven, schroeven en boren. Wat echter vooral belangrijk is als u gaat repareren is allereerst het oplossen van de oorzaak. Wanneer u gaat repareren en niet de oorzaak oplost zal er rond het gerepareerde gedeelte snel weer een probleem ontstaan.

Bij grotere problemen is reparatie niet altijd mogelijk. Als er teveel van de originele functie van het materiaal is aangetast en/of verloren is gegaan, is het houtrotprobleem niet meer te repareren en is alleen (gedeeltelijke) vervanging mogelijk.

Twijfelt u over de gevolgen die houtrot heeft gehad voor de constructie, aarzel dan niet om de hulp van een van onze bouwkundigen in te roepen.